Giesen Cleaning

Schoonmaak, Terreinonderhoud

MVO en Milieu

MVO is een proces van waarde creatie waarbij Giesen Facilities BV voortdurend streeft naar een optimale balans tussen People, Planet en Profit. MVO is daarom vooral maatwerk en kenmerkt zich door innovatie en maatschappelijke legitimatie. Aan de betrokkenheid en de belangen van werknemers, klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties, burgers en andere belanghebbenden wordt grote waarde toegekend. De keuzes die het bedrijf maakt worden op een eerlijke en transparante manier gecommuniceerd en verantwoord. Kennisdeling en samenwerking tussen zowel bedrijven onderling als met maatschappelijke organisaties is ons inziens bij MVO van groot belang om vooruitgang te blijven boeken. MVO is nooit ‘af’!

Enkele punten waaraan Giesen Facilities zich confirmeert:

  • Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de  milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar  mogelijk volledig schoon te werken.
  • Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers.
  • Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd.
  • Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.
  • Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers.
  • Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten.
  • Wij hebben een kwaliteits- en milieumanagementsysteem opgezet, waarin alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu zijn geborgd.