Giesen Cleaning

Schoonmaak, Terreinonderhoud

Brandveiligheid en -preventie

Een goed bedrijfspand is niet alleen schoon, maar ook veilig. Brandveiligheid is hierbij van groot belang. Bij brand komen niet alleen de gebruikers, maar ook belangrijke documenten, systemen en de bedrijfscontinuïteit in gevaar. Door een goed preventie plan kan brand veelal worden voorkomen. Toch kan brand nooit 100% worden uitgesloten. Als er dan toch brand uitbreekt is het belangrijk dat u hier goed op voorbereid bent.

Alles rondom brandveiligheid
Een goed brandveiligheidsplan is van onschatbare waarde. Op het kritieke moment moet u kunnen vertrouwen op uw blusmiddelen. Een weigerende brandblusser of haspel kan catastrofale gevolgen hebben. Het tijdig laten keuren van uw blusmiddelen is daarom van groot belang. Het is niet voor niets dat dit wettelijk verplicht is. Het Bouwbesluit, de Arbowet en de Wet Milieubeheer eisen periodiek onderhoud van brandblusmiddelen (NEN 2559). Maar ook een vluchtplan en goedwerkende noodverlichting zijn essentieel voor een goede brandveiligheid. Verschillende zaken rondom brandveiligheid voert Giesen Facilities graag voor u uit. Dit gaat om zowel keuren en onderhouden als het aanleveren van middelen voor brandveiligheid. Onze service voor brandveiligheid en -preventie omvat:

  • Keuren van brandblusmiddelen
  • Keuren van noodverlichting
  • Leveren van brandblusmiddelen
  • Leveren van noodverlichting
  • Leveren EHBO-koffer
  • Opstellen vluchtwegplattegrond
  • Opstellen ontruimingsplan
  • Ontruimingsoefeningen

Wilt u weten hoe het met de brandveiligheid van uw pand is? Is het tijd voor het keuren van uw blusmiddelen? Of wilt u gewoon meer weten over brandveiligheid en -preventie? Neem contact met ons op. Bel 077-396 7915 of mail info@giesenfacilities.nl en wij zorgen voor een brandveilige omgeving.